شرحی بر علائم نجومی آخرالزمان(2)

بسم الله الرحمن الرحیم

 
دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد اول

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد دوم

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد سوم


شرحی بر علائم نجومی آخرالزمان (2)  -

فقید سعید،سید محمد کاظم قزوینی رحمة الله علیه در کتاب امام مهدی از ولادت تا ظهور به نقل از ارشاد شیخ مفید صفحه 356 می نویسد؛

بیان شیخ مفید

"...بنا بر روایات رسیده از پیامبر و خاندان وحی و رسالت علیهم السلام بیانگر علایم و نشانه ها و رخدادهایی است که پیش از قیام حضرت مهدی علیه السلام پدیدار می گردند که اهم آنها عبارتند از (چون این مقاله در ارتباط با علائم نجومی است،بنده در اینجا تنها به ذکر همین علائم بسنده می کنم) ؛


الف)گرفتن خورشید در نیمه ماه رمضان و گرفتن ماه در آخر ماه رمضان.(که امریست بر خلاف عادت و روال طبیعی)

ب)طلوع ستاره ای درخشان و نورانی بسان ماه و آنگاه انعطاف خاص آن.

ج)توقف خورشید به هنگام نیم روز در وسط آسمان.

د)طلوع خورشید از مغرب.

ه)پدیدار شدن چهره و سینه ای در کره خورشید.


توضیح؛

الف- گرفتن خورشید و ماه خارق عادت.(در فاصله زمانی 10 روز از یکدیگر)


امام باقر علیه السلام فرمود؛

دو نشانه آسمانی اندکی پیش از ظهور مهدی علیه السلام رخ می دهد.یکی گرفتن ماه در 25 رمضان(در برخی از روایات اشاره شده 5 رمضان که در هرصورت تفاوتی نمی کند چون گرفتن ماه در تربیع اول،یعنی 5 رمضان و در تربیع ثانی،یعنی 25 رمضان امریست نامتعارف و خلاف روال طبیعی!)و دیگری گرفتن خورشید در نیمه ماه رمضان.و این دو حادثه آسمانی از فرود آدم علیه السلام به زمین تا هنگام رخداد آن بی سابقه است،و در آن هنگام است که حساب منجمین برهم می خورد...

مردی آنجا بود و گفت: نه سرورم! اینگونه نیست که شما می فرمایید،چون همواره خورشید در آخرماه می گیرد و ماه در وسط آن...

حضرت فرمود: آنچه تو می گوئی درست است و جریان طبیعی آن اینگونه است،اما این دو نشانه آسمانی ظهور مهدی است و همانگونه که گفتم از زمان آدم تا هنگام ظهور بی سابقه است. 


شرح مطلب؛

حال ابتداء به شرح این سوال می پردازیم که؛

"چرا ماه گرفتگی یا خسوف در پنجم(یا بیست و پنجم)ماه قمری و همچنین خورشیدگرفتکی یا کسوف در پانزدهم ماه قمری،حوادثی بی سابقه و نامتعارف تلقی می گردند؟"

در پاسخ به این سوال باید گفت به این دلیل که؛

در چنین اوقاتی(یعنی پنجم - بیست و پنجم– پانزدهم) ماه و زمین در حکم "عامل سایه ساز" نیستند!یعنی به این مفهوم که در موقعیت یا پوزیشنی قرارندارند که بتوانند بریکدیگر(زمین بروی ماه و بالعکس)سایه بیفکنند...

"عامل سایه ساز یا Shady Factor" یعنی چه؟

ما سایه را آفریدیم و سپس آفتاب را دلیل آن قراردادیم(آیه 45 - سوره فرقان)

یکی از از روشن ترین تفاسیر این آیه شریفه اینست که؛

هیچ سایه ای بی علت نیست – یا درواقع هیچ پدیده ای بی علت نیست – اگرچه چنین امری(یعنی خلق معلول بی علت همانند خلقت حضرت مسیح علیه السلام)از توان و اراده الهی خارج نیست،اما چون نظام این عالم بر پایه علت و معلول بنا شده پس باید بدانیم که هر معلولی علتی دارد،و هر سایه ای یک "عامل سایه ساز"!

پس بدین ترتیب در زمانیکه ماه و زمین در جایگاه عامل سایه ساز نیستند ما می باید در جستجوی یک عامل سایه ساز ناشناخته باشیم!!!


ذکر یک مثال –

شما فرض کنید در حال آبیاری باغچه کوچک خود هستید و در همین حال نیز سایه شما بروی باغچه افتاده،اما شما چند دقیقه ای را برای استراحت و صرف چای از باغچه فاصله می گیرید.

آیا ممکن است که در این حالت بازهم سایه شما همچنان بروی باغچه باقی مانده باشد!!؟

هر عقل سلامتی پاسخ می دهد: خیر.

ولی اگر همچنان سایه ای بروی باغچه بود چه نتیجه ای می توانیم بگیریم!؟

بله،می توانیم بگوییم در هنگامی که شما از باغچه فاصله گرفته اید و مشغول استراحت هستید،آن سایه که بروی باغچه افتاده متعلق به شخص دیگریست مثلاً همسر شما یا همکار شما...

از این مثال می توان چنین نتیجه گرفت که در خسوف و کسوف نامتعارف آخرالزمان "عامل سایه ساز" زمین و ماه نیستند،بلکه یک جرم آسمانی ناشناخته است!


به تصاویر زیر دقت نمایید.

(Aبرای پدید آمدن کسوف یا خورشید گرفتگی(Solar Eclipse)،خورشید – ماه – زمین، می بایست (Lineup)یا در یک راستا قرارداشته باشند تا ماه بعنوان عامل سایه ساز بروی زمین سایه ایجاد نموده و درواقع باعث بوجود آمدن کسوف شود.و این فرآیندیست که در هرخورشید گرفتگی از ابتدای تاریخ تا به امروز اتفاق افتاده است...

  

اما در کسوف نامتعارف آخرالزمان که مطابق با روایات در نیمه ماه قمری(پانزدهم ماه قمری)رخ خواهد داد،عامل سایه ساز پدیده کسوف که همان ماه می باشد،در پشت زمین قراردارد.یعنی وضعیت قرارگیری خورشید – زمین – ماه به این شکل است؛


همانطور که از شکل هم پیداست،بدیهیست که در این صورت ماه در وضعیتی نیست که بروی زمین سایه ایجاد نماید.پس درواقع باید گفت چیزی که در آن هنگام بروی زمین سایه می اندازد جرم آسمانی ناشناخته ایست!

 

(B برای پدید آمدن خسوف یا ماه گرفتگی(Lunar Eclipse)،خورشید – زمین – ماه، می بایست (Lineup)یا در یک راستا قرارداشته باشند تا زمین بعنوان عامل سایه ساز بروی ماه سایه ایجاد نموده و درواقع باعث بوجود آمدن خسوف شود.و این فرآیندیست که در هر ماه گرفتگی از ابتدای تاریخ تا به امروز اتفاق افتاده است...

 

 

اما در خسوف نامتعارف آخرالزمان که مطابق با روایات در 5 یا 25 ماه قمری رخ خواهد داد،کره ماه در پهلوی چپ و یا در پهلوی راست عامل سایه ساز خود که همان زمین می باشد،قراردارد. یعنی وضعیت قرارگیری خورشید – زمین – ماه به این شکل است؛

 

همانطور که از شکل هم پیداست،بدیهیست که در این صورت کره ماه در موقعیتهائی نیست که زمین بتواند بروی آن سایه ایجاد نماید.پس درواقع باید گفت چیزی که در آن هنگام بروی ماه سایه می اندازد جرم آسمانی ناشناخته ایست!

 پس همانطور که به واسطه تصاویر فوق،خسوف و کسوف نامتعارف آخرالزمان را توضیح دادم،بدیهیست که یک عامل ناشناخته سبب ساز این دو رویداد بی سابقه خواهد شد.

اما اینکه چرا این بنده حقیر،پیکان حدس و گمان خود را درباره این جرم ناشناخته، متوجه سیاره زهره نموده ام،خود شرح جداگانه ای دارد که متعاقباً به توضیح آن خواهم پرداخت.

  (ثبت نظرات)

 

/ 0 نظر / 704 بازدید